Mikä on asiakaskokemuksissa ratkaisevinta?

Asiakaskokemuksen analyysin tulee tuottaa tärkeitä ja konkreettisia toimenpiteitä. Oikeilla kysymyksillä pääset kiinni asiakkaiden ajattelun taustoihin ja todellisiin merkityksiin. 

Metodimme perustuu konseptiin, joka on ollut käytössä 10 vuotta useilla eri toimialoilla. Kymmenet asiakkaat ovat saaneet laadukasta asiakaskokemustietoa, josta Mainion analyysi on tuottanut selkeät askeleet liiketoiminnan kehittämiselle. 

Mainio Asiakaskokemusanalyysia käytät helposti omalta koneeltasi.

Saat käyttöösi konseptoidun kyselyn, jota voimme yhdessä muokata tarpeen mukaan. Kysely lähetetään valitsemallesi kohderyhmälle, joka voi koostua pelkästään oman CRM:n kontakteista tai sitä voidaan täydentää ostetulla osoitteistolla.

Tiedonkeruu kestää noin kaksi viikkoa. Kehittämämme algoritmien avulla saat vastauksista näkymän sekä ostamisen esteisiin että suosittelun syihin.

Esittelemme sinulle tulokset ja selkeät toimenpidesuositukset työpajassa.

Saat käyttöoikeuden tutkimustyökaluumme ja sitä kautta tuloksiin vuodeksi.

Tulokset neljässä viikossa

Vko 1

1. Tilaus ja tietoturvasopimuksen sähköinen allekirjoitus
2. Osoitteiston kokoaminen
3. Kyselyn koostaminen
4. Kyselyn lähettäminen vastaajille

Vko 2-3

5. Muistutusmeili vastaajille

Vko 4

6. Kyselyn vastauksien koostaminen ja analyysi
7. Analyysityöpajassa kyselyn tulokset ja niistä johdetut toimenpiteet
8. Perehdyttäminen Mainio-työkaluun, jonka avulla voit itsenäisesti peilata kaikkia vastauksia ja muuttujien yhdistelmiä ja tehdä niistä lisää johtopäätöksiä seuraavan 12 kuukauden ajan

Saat neljässä viikossa punaisen langan asiakkuuksien kehittämiseen ja konkreettisia keinoja, joilla vähennät ostamisen esteitä, parannat asiakasuskollisuutta ja kasvatat suosittelua.

Vain yksi mainio kumppani - Mainio co

Vko 1

(1) Tilaus ja tietoturvasopimuksen sähköinen allekirjoitus
(2) Osoitteiston kokoaminen
(3) Kyselyn koostaminen
(4) Kyselyn lähettäminen vastaajille

Kaksi strategista mittaria asiakkuuksien johtamiseen - Mainio co

Vko 4

(5) Muistutusmeili vastaajille

Kolme NPSaa selittavaa tekijaa - Mainio co

Vko 4

(5) Muistutusmeili vastaajille

Neljassa viikossa keskeiset ratkaisut - Mainio co

Vko 4

(6) Kyselyn vastauksien koostaminen ja analyysi
(7) Analyysityöpajassa kyselyn tulokset ja niistä johdetut toimenpiteet
(8) Asiakkaan perehdyttäminen Mainio-työkaluun, jonka avulla voit itsenäisesti peilata kaikkia vastauksia ja muuttujien yhdistelmiä ja tehdä niistä lisää johtopäätöksiä seuraavan 12 kuukauden ajan

Vain yksi mainio kumppani - Mainio co
Kaksi strategista mittaria asiakkuuksien johtamiseen - Mainio co
Kolme NPSaa selittavaa tekijaa - Mainio co
Neljassa viikossa keskeiset ratkaisut - Mainio co

vko 1

(1) Tilaus ja tietoturvasopimuksen sähköinen allekirjoitus

(2) Osoitteiston kokoaminen

(3) Kyselyn koostaminen

(4) Kyselyn lähettäminen vastaajille

vko 2

(5) Muistutusmeili vastaajille

vko 3

(5) Muistutusmeili vastaajille

vko 4

(6) Kyselyn vastauksien koostaminen ja analyysi

(7) Analyysityöpajassa kyselyn tulokset ja niistä johdetut toimenpiteet

(8) Asiakkaan perehdyttäminen Mainio-työkaluun, jonka avulla voit itsenäisesti peilata kaikkia vastauksia ja muuttujien yhdistelmiä ja tehdä niistä lisää johtopäätöksiä seuraavan 12 kuukauden ajan

Saat neljässä viikossa punaisen langan asiakkuuksien kehittämiseen ja konkreettisia keinoja, joilla vähennät ostamisen esteitä, parannat asiakasuskollisuutta ja kasvatat suosittelua.

Asiakkuusvetoisen kasvun logiikka toi tuloksia

Zimmer Biomet Finland oli Suomessa vuonna 2008 haastajan roolissa. Arvioitu markkinaosuus oli tekonivelten osalta n. 12,4 %. Liikevaihto oli 7,5 miljoonaa €. Yhteistyömme alkoi Suomessa vuonna 2009 ja jatkuu nyt Pohjoismaiden tasolla. Zimmer Biometin toiminnan kehittämisessä on hyödynnetty Mainion Asiakkuusvetoisen kasvun logiikkaa ja viitekehystä. 

Lue lisää

Analyysissä tunnistettiin keskeisimmiksi kehittämiskohteiksi kolme ostokokemuksen vaihetta: ostopäätös-, vaihtoehtojen vertailu- ja maineen arviointivaihe. Lisäksi asiakkuuden kehittämiseksi ja suosittelun edistämiseksi oli tärkeää vahvistaa asiakkuuksien tunnesidettä – tehostaa asiakastyötä. Analyysi osoitti myös, että myyntiedustajien asiakasrajapinta oli liian suppea keskittyen operatiivisiin yhteyshenkilöihin.

Koska usein myyntisyklit ovat pitkiä – ja Zimmerin tapauksessa useita vuosia, on erityisen tärkeää seurata asiakkaiden kokemuksia. Iloksemme huomasimme, että tehtyjen toimenpiteiden ansiosta asiakkaiden kokemukset olivat parantuneet entisestään.

Asiakaskokemuksiin ja uudenlaiseen toimintatapoihin panostaminen kannatti.  Vaikka markkinasta on tullut viime vuosien aikana hintavetoinen, on Zimmer pystynyt säilyttämään kannattavuutensa ja tuloskuntonsa. Valitut toimenpiteet osoittautuivat toimiviksi ja oikeiksi. Vuoden 2013 lopulla sekä 2014 alussa voitetut uudet tarjouskierrokset ovat kasvattaneet markkinaosuutta ja liikevaihtoa merkittävästi. Markkinaosuus on kasvanut 12,4 %:sta 29 %:iin kehitystyön aikana. Zimmer on myös päässyt vuonna 2010 asetetun tavoitteen mukaisesti sisälle jokaiseen yliopistosairaalaan.

Nykyisin Zimmer on fuusioitunut maailman toiseksi suurimman eli Biometin kanssa. Zimmer Biomet Finland onkin alan selkeä markkinajohtaja ja heidän markkinaosuutensa päätuotteissa (polvet ja lonkat) on 43–45 %.

Varaa demo

Tulet yllättymään, kun esittelemme sinulle Mainion konseptin todelliset mahdollisuudet. Asiakkaista voi tietää paljon enemmän kuin luulet.