Käyttöehdot

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja vastuullisesti asiakkaiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tarkoin määriteltyjä prosesseja, hyvää tietojenkäsittelytapaa, voimassa olevia lakeja sekä asetuksia. Rekisterinpitäjän velvollisuutemme on rekisteröidyn oikeuksista huolehtiminen. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme seuraavia tietosuojaperiaatteita.

 

Vastuullisuus

Hyödynnämme henkilötietoja vastuullisesti, asiakkaan oikeuksia ja yksityisyydensuojaa kunnioittaen.

Avoimuus

Informoimme asiakasta ymmärrettävästi henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja päivittää henkilötietojaan. Olemme velvollisia ilmoittamaan mahdollisista tietoturvaloukkauksista.

Asiakkaan etu

Henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä tavoitteenamme on asiakaskokemuksen parantaminen.

Tarpeellisuus

Käsittelemme henkilötietoja vain etukäteen määriteltyihin ja asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin.